CHO THUÊ DU THUYỀN CHỤP ẢNH - QUAY PHIM

CHO THUÊ DU THUYỀN CHỤP ẢNH - QUAY PHIM

Chụp những bộ ảnh kỷ niệm, hình cưới, quảng cáo sản phẩm, kỷ yếu,…. trên du thuyền sang trọng, đẳng cấp.

  • Chụp hình trên du thuyền  Chụp hình trên du thuyềnChụp hình trên du thuyền Chụp hình trên du thuyền  Chụp hình trên du thuyền Chụp hình trên du thuyền Chụp hình trên du thuyền Chụp hình trên du thuyền Chụp hình trên du thuyền Chụp hình trên du thuyền Chụp hình trên du thuyền